Odsłony: 6222

CEL I ZAKRES PROJEKTU

Celem budowy przedmiotowej Stacji Uzdatniania Wody (SUW) jest zaopatrzenie w wodę osiedla Zarąbki w miejscowości Grzechynia gmina Maków Podhalański.
Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana będzie w budynku wolnostojącym murowanym na działkach nr 7581/2 i 7582/1 w Grzechyni.

EFEKT RZECZOWY PROJEKTU

Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie:
 • zbiornika podziemnego wody uzdatnionej zaopatrującego w wodę również wodociągową sieć przeciwpożarową o pojemności 87,1 m3(pojemność czynna Vcz=75m3), w tym 50 m3 stanowiącego zapas wody pożarowej,
 • budynku stacji uzdatniania wody wyposażonego w niezbędne urządzenia i armaturę,
 • instalacji wody surowej Fi 90 PE RC,
 • instalacji wody popłucznej,
 • instalacji wody uzdatnionej Fi 160 PE RC z  hydrantem nadziemnym DN 80,
 • instalacji kanalizacji sanitarnej,
 • instalacji elektrycznej zalicznikowej wraz z oświetleniem terenu,
 • zbiornika podziemnego wód popłucznych o objętości czynnej 17,8 m3.
  Budowa obejmuje również wykonanie uzbrojenie istniejącego ujęcia wód podziemnych w obudowę wraz z niezbędną armaturą i układem pompowym.

WARTOŚĆ PROJEKTU I ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Projekt „Budowa stacji uzdatniania wody w Grzechyni” finansowany jest ze środków własnych Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” Sp. z o.o. ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański.

Całkowity koszt projektu budowy stacji uzdatniania wody w Grzechyni wynosi 1 296 301,01 PLN brutto w tym:

 • Koszt projektu: 33 210,00 PLN brutto,
 • Koszty Nadzoru Inwestorskiego: 7 500,00 PLN brutto,
 • Koszty budowy: 1 255 591,01 PLN brutto.

WYKONAWCY PROJEKTU

 • Projektant: SPRINGAP – Biuro projektów instalacji sanitarnych i HVAC ul. Henryka Pachońskiego 9/109, 31-223 Kraków,
 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: NADZÓR BUDOWLANY mgr Adam Leśniak, ul. Kamienne 1, 34-200 Sucha Beskidzka,
 • Wykonawca: Firma Inżynieryjno Budowlana „INŻ.-BUD” Wojciech Pieróg, Grzechynia 650, 34-220 Maków Podhalański.

 

 

 • Wodociągi i Kanalizacja
 • Zgłaszanie awarii
 • Odczyt wodomierza
 • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Jakość dostarczanej wody
 • Kontakt
Start Projekty unijne Jednostka Realizująca Projekt Budowa stacji uzdatniania wody w Grzechyni