Odsłony: 958

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.01.2020 r. obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Maków Podhalański, określający częstotliwość odbierania odpadów.

Maków Podhalański: styczeń 2020 - luty 2021 r.

Maków Dolny: styczeń 2020 - luty 2021 r.

Białka: styczeń 2020 - luty 2021 r.

Grzechynia: styczeń 2020 - luty 2021 r.

Juszczyn: styczeń 2020 - luty 2021 r.

Kojszówka: styczeń 2020 - luty 2021 r.

Wieprzec: styczeń 2020 - luty 2021 r.

Żarnówka: styczeń 2020 - luty 2021 r.


Jednocześnie przypominamy najważniejsze informacje związane z odbiorem odpadów komunalnych.

Odpady zgromadzone w workach lub pojemnikach należy oznakować otrzymaną naklejką z kodem kreskowym oraz wystawiać najpóźniej do godz. 7.00 w dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem na trasie zbiórki odpadów, w sposób umożliwiający ich odbiór i nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W przypadku braku naklejek z kodami należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.

Pojemniki/worki napełnione odpadami w sposób niezgodny z opisem, nieprawidłowo oznakowane kodem kreskowym lub zbyt ciężkie nie będą odbierane.

Rodzaj odpadu Co należy gromadzić Czego nie należy gromadzić
Metale i tworzywa sztuczne - należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne”

Butelki należy zgnieść przed wrzuceniem do worka

Ciężar pojemników / worków na metale i tworzywa sztuczne nie powinien przekroczyć - 8 kg
odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (tzw. tetrapaki) np.: plastikowe butelki po napojach, środkach czystości, płynach do prania, kosmetykach, opakowania wielomateriałowe po napojach, sokach, mleku, woreczki foliowe; reklamówki; metalowe puszki po żywności, napojach, konserwach, karmie dla zwierząt; metalowe garnki, sztućce; metalowe przybory do pieczenia lub gotowania – brytfanny, foremki, korytka, tarki, itp; drobne opakowania ze styropianu tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, nieumytych opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek
i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych
Papier - należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonego napisem „Papier

Ciężar pojemników / worków na papier nie powinien przekroczyć – 10 kg
odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, np.:gazety, czasopisma, katalogi, prospekty nielakierowane, kalendarze, książki, zeszyty, papier szkolny, biurowy, tektura i kartony, chusteczki, tekturowe i papierowe opakowania po żywności oraz sprzętach elektrycznych, elektronicznych, domowym wyposażeniu, obuwiu i odzieży. opakowań z zawartością np. żywności, olejów, wapna, cementu; kalki technicznej, prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów
Szkło - należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło

Ciężar pojemników / worków na szkło nie powinien przekroczyć – 14 kg,
odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła, np.: butelki, szklane opakowania po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, słoiki (bez nakrętek, zacisków gumowych i uszczelek), szklane opakowania po kosmetykach, szklana zastawa stołowa (z wyjątkiem żaroodpornej) szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe), szkła zbrojonego, luster, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze), szkła okularowego, żarówek, świetlówek, kineskopów, wyświetlaczy, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości
Odpady ulegające biodegradacji - należy zbierać do pojemników koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio"

Ciężar pojemników / worków na bioodpady nie powinien przekroczyć – 15 kg
odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne, np.: skorupki z jaj, odpadki z mięsa i drobne kości, odpadki kuchenne stałe, skorupki z orzechów, resztki owoców i warzyw, zepsuta żywność, zużyta kawa i herbata (wraz z filtrami), pozostałości roślinne (liście, trawa), ręczniki papierowe, popiół drzewny innych odpadów aniżeli bioodpady i odpady zielone
Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) - należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru czarnego Ciężar worków na odpady niesegregowane nie powinien przekroczyć – 16 kg, pojemników – 18 kg pozostałe odpady komunalne nie nadające się do segregacji, np. art. higieniczne (wata, waciki), pampersy, mokre folie, folia aluminiowa, świeczki, znicze, art. łączone z kilku frakcji (guma-tworzywa sztuczne-metal), zabawki pluszowe, tekstylia, papier zanieczyszczony tłuszczem roślinnym lub zwierzęcym, gąbki, pozostałości po pielęgnacji zwierząt domowych, wypełnione worki z odkurzaczy, filtry, ceramiczna zastawa stołowa, lustra, obuwie śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, odpadów medycznych i weterynaryjnych, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych
Odpady wielkogabarytowe - należy wystawić w odpowiednim miesiącu w terminie uzgodnionym z odbiorcą odpadów (tel: 33 8771-628), wzdłuż trasy przejazdu odbioru odpadów komunalnych w miejscu, w którym istnieje możliwość dojazdu samochodu ciężarowego odpady komunalne, które ze względu na swoje wymiary nie mieszczą się w urządzeniach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych. Są to przede wszystkim elementy wyposażenia mieszkań tj. stare meble, wykładziny, dywany, itp. wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Odpady żużle i popioły - należy zbierać w pojemnikach żużle i popioły z kotłów paleniskowych gorącego popiołu
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - należy wystawić w odpowiednim miesiącu w terminie uzgodnionym z odbiorcą odpadów (tel: 33 8771-628) małogabarytowe urządzenia gospodarstw domowych (odkurzacze, żelazka itp.), wielkogabarytowe urządzenia gospodarstw domowych (chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki itp.), sprzęt komputerowy, sprzęt telekomunikacyjny, urządzenia audio-wizualne, elektronika użytkowa, elektronarzędzia, źródła światła innych odpadów w tym wielkogabarytowych
  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start Harmonogram 2020 r.